Eläinten pito eri uskontojen näkökulmasta

Eläimet elävät täällä maapallolla meidän ihmisten kanssa ja näin on aina ollut. Onkin siis täysin ymmärrettävää, että useimmissa uskonnoissa on keskusteltu jo alusta asti siitä, mikä tulisi olla ihmisten ja eläinten välinen suhde. Ovatko eläimet esimerkiksi alemmalla tasolla kuin ihmiset vain sen takia, etteivät ne harjoita uskontoa samalla tavalla kuin me? Kostautuuko eläimille aiheutettu haitta […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote