Mitä tarkoittaa salat?

Salat eli rukous on yksi islamin tärkeimmistä pilareista. Harras muslimi rukoilee vähintään viisi kertaa päivässä Mekkaa kohti kumartuen. Kerromme täs

Buddhalaisuus Suomessa

Buddhalaisuutta harjoittaa noin 7-8% maailman ihmisistä eli kutakuinkin saman verran kuin EU:ssa on asukkaita (~500 milj.), mutta tarkkoja lukemia on vaikea saada. Ensinnäkin monissa isoissa maissa, kuten Kiinassa, Intiassa ja Japanissa buddhalaisuus elää rinta rinnan muiden uskontojen kanssa ja on osittain fuusioitunut niihin. Toiseksi buddhalaisuuden määritteleminen uskonnoksi ei ole yhtä helppoa kuin esim. kristinuskon kohdalla, […]

Miten monoteismi näkyy?

Monoteismi tarkoittaa uskoa yhteen Jumalaan. Islamia, kristinuskoa ja juutalaisuutta pidetään monoteistisina uskontoina. Kerromme tässä artikkelissa,

Erilaiset jumalakäsitykset

Tutkittaessa erilaisia uskontoja voidaan niissä nähdä monia yhdistäviä piirteitä, erityisesti jos puhutaan suurista maailmanuskonnoista. Tästä huolima

Mitä tarkoittaa sahada?

Sahadalla viitataan muslimeiden uskontunnustukseen, mutta mitä tällä tunnustuksella tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään? Jatka tämän artikkelin lu

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote