CRM-järjestelmä uskonnollisen julkaisun myynnin edistämisessä

Usein ei tule ajateltua, että uskonnollisten yhteisöjen takana on liiketoimintaa, jolla rahoitetaan esimerkiksi seurakunnan tai vapaakirkon toimintaa. Seurakuntien taustalla onkin erilaisia liiketoimijoita ja yrityksiä. Asiakkuudenhallinta on tärkeää kaikille yrityksille, jotka tekevät työtä asiakkaiden kanssa. Hyvin yleinen tapa rahoittaa uskonnollisten organisaatioiden toimintaa ovat erilaiset uskonnolliset julkaisut. kuten printtimedia ja verkkolehdet. Keskitymme tässä artikkelissa asiakkuudenhallintaan ja esittelemme laadukkaan asiakashallintajärjestelmän kriteeristön sekä kerromme, miten uskonnollinen julkaisu voi hyötyä asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Lime Technologies tarjoaa yrityksille räätälöityjä ratkaisuja asiakkuudenhallintaan. Yrityksen kotisivut löytyvät osoitteesta lime-technologies.fi.Asiakkuudenhallintaohjelmia kutsutaan CRM-ohjelmiksi. Tämä lyhenne tulee sanoista Customer relationship management.

Yksilöllinen ohjelmisto yrityksen tai yhteisön tarpeisiin

Uskonnolliselle toiminnallakin rahavirrat ovat elinehto. Mitään hyväntekeväisyys- ja auttamistyötä ei voida tehdä organisoidusti ilman rahaa. Löydät sivuilta lime-technologies.fi paljon tietoa aiheesta. Parasta Limen CRM-ohjelmistossa on se, että sen avulla yritykset ovat todistettavasti lisänneet huomattavasti liikevaihtoaan. Tuloksellinen CRM-järjestelmä voidaan räätälöidä siis sellaiseksi, että sen avulla lehti mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti tavoittaa lukijat. Laadukkaan CRM-järjestelmän avulla voidaan hallita kaikkia lehden asiakkuuksia, aina tilaajista yhteistyökumppaneihin, kuten mainostajiin.

Tuloksellisen CRM-järjestelmän kriteereiksi voidaan lukea visuaalinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla rakennetaan tuloksellinen CRM-järjestelmä. Lisäksi on tärkeää, että voit ohjelmiston avulla hallita kaikkia asiakkuuksia ja saada kaiken tarvittavan asiakastiedon nopeasti ja helposti samasta paikasta. Tärkeää on myös se, että järjestelmä voidaan optimoida yhteensopivaksi muun IT-järjestelmäsi kanssa. Raportointiominaisuudet ja esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin tuki sekä selkeä tikettijärjestelmä ovat myös nykyaikaiseen ja tulokselliseen CRM-järjestelmään oleellisesti kuuluvia osatekijöitä.

Kaiken ytimessä on asiakasrekisteri, jota pyritään hyödyntämään tehokkaasti. Asiakasrekisteristä on linkitetty tärkeimmät asiakastiedot ja aktiviteetit muihin toimintoihin. Näet yhdestä näkymästä asiakkuuden yleiskuvan ja pääset navigoimaan sen kautta muihin toimintoihin. Ohjelma muistuttaa myös tärkeistä asiakassuhteeseen liittyvistä määräajoista.

Tilausrekisterin oikeanlainen hyödyntäminen tuottaa selvää rahaa

Lime-technologies.fi sivustolta löydät kaiken tarvittavan tiedon CRM-ohjelmistoista. Lehden ollessa kyseessä, on tärkeää, että tilaajarekisteriä ei ainoastaan ylläpidetä, vaan myös hyödynnetään aktiivisesti. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta hyödyntämisestä ovat poiminnat tiettyjen kriteerien täytyttyä. Tätä kautta voidaan poimia kohdennettuja asiakasryhmiä rekisteristä, joille samalla voidaan lähettää kohdennettuja sähköpostikampanjoita. Markkinointi voidaan suunnitella myös toteutettavaksi asiakashallintajärjestelmän avulla. Luonnollisesti lehden intressinä on saada mahdollisimman paljon jatkuvia tilaajia. Tärkeä tosiasia on se, että uskonnollisten yhteisöjen talous riippuu jäsenistöltä saaduista tukirahoista.

Konkreettinen esimerkki CRM-järjestelmän käytöstä markkinoissa ovat kohdennetut tarjousviestit, joita voidaan lähettää tilaajille. Lehden näkökulmasta on edullisempaa säilyttää vanhat tilaajat kuin houkutella uusia. Lehden jatkuvuuden kannalta on toisaalta tärkeää saada myös uusia tilaajia. Uskonnollisen yhteisön jäsenille voidaan lähettää lehti, jonka kustannukset katetaan jäsenmaksuista yhteisöön. Tällaisessa tilanteessa lehdelle luonnollisesti on tärkeää, että lehden postituslistalla olevat todella lukevat julkaisua. Tämä on tärkeää siksi, koska julkaisukustannuksia rahoitetaan yleensä mainostajilta saatavilla tuloilla. Mainostajat mittaavat markkinoinnin tehokkuutta ja mikäli lehti on suosittu, niin se aivan varmasti tuo asiakkaita myös mainostajille.

Posts created 21

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote