Hautajaiset Suomessa

Jokainen meistä kohtaa elämässään sellaisen suru-uutisen, kun joku läheinen on kuollut ja pitäisi osallistua hautajaisiin. Vaikka suurin osa suomalaisista ei koe olevansa erityisen uskonnollisia, liittyy monien hautajaisiin edelleen paljonkin uskonnollista symboliikkaa ja jonkinlainen uskonnollinen muistotilaisuus.

Luterilaisuuden rinnalle ovat yhteiskunnassa nousseet myös muut uskonnot, kuten islam ja buddhalaisuus. Näillä on omat näkemyksensä siitä, millaiset hautajaiset tulisi järjestää ja mihin vainaja pitäisi sijoittaa. Lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon tulee osoittaa kaikille hautapaikka kirkon jäsenyydestä riippumatta, ja usein isommissa kaupungeissa muiden uskontojen edustajille on esimerkiksi oma alue paikallisella hautausmaalla.

Kun vainaja edustaa jotain muuta uskontoa, voi olla jännittävää, suorastaan pelottavaa, osallistua hautajaisiin ja muistotilaisuuteen. On tosin ihan totta, että monissa hyvinkin erilaisissa uskonnoissa on loppujen lopuksi melko samanlaisia piirteitä, joten et välttämättä ole ihan täysin ummikko tilaisuuteen mennessäsi. Ja fakta on se, että vaikka omaiset mitä sanoisivat, hautajaiset tulee järjestää aina vainajan uskonnollisen vakaumuksen ja toiveiden mukaan.

Hautaustoimisto auttaa

Hautaustoimisto on paikka, josta saa ei-kirkollista ja ammatillista apua hautajaisten järjestämiseen. Peruspalvelut ovat samat joka puolella maata, oli hautaustoimisto sitten Espoossa tai vaikkapa Inarissa. Näiden yritysten tehtävä on avustaa kaikessa sellaisessa, missä uskonnollinen yhdyskunta tai kirkko ei auta; yleensä nämä ovat hyvinkin käytännönläheisiä asioita kuten arkun tai uurnan hankintaa. Hautapaikka tulee sen sijaan varata paikalliselta seurakunnalta ja jokaisella seurakunnalla on omat käytäntönsä koskien vaikkapa hautapaikan vuokran pituutta.

Pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Espoossa, sijaitsevat hautaustoimistot ovat varautuneet melko hyvin myös muiden uskontokuntien ja täysin uskonnottomien hautajaisten järjestämiseen. Niiden kautta saa hankittua vaikkapa sellaisen uurnan, jossa ei ole mitään näkyviä uskonnollisia symboleja.

Muistotilaisuudessa

Mikäli vainaja kuului johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan ja pyysi uskontonsa mukaisen siunaustilaisuuden, se järjestetään ensin. Enemmistölle tämä on luterilainen kirkko tai siunauskappeli. Tämän jälkeen siirrytään muistotilaisuuteen, jossa esimerkiksi luetaan adressit tai syödään jonkinnäköinen lounas. Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakunnan tiloissa tai jossain pitopalvelupaikan tiloissa. Toisaalta suomalaiset ovat tulleet niin sanotusti yhä lähemmäksi vainajaa, mikä näkyy muistotilaisuuksien maallistumisessa. Sellainen voidaan järjestää oikeastaan missä tahansa sellaisessa paikassa, jonka vainaja vain koki tärkeäksi, oli se sitten seurakuntasali tai huoltoasema, tai jotain siltä väliltä.

Muistotilaisuuden perinteiset ohjelmanumerot ovat siis adressien luku ja lounas. Adresseille kannattaa varata aikaa kunnolla. Sitä ei pidä kiirehtiä ihan jo kunnioituksesta vainajaa kohtaan, mutta myös siksi, että niiden lukeminen voi olla vaikeaa surevalle omaiselle. Mikäli kuolinilmoitus on laitettu julki ennen muistotilaisuutta, saattaa adresseja olla valtava pino.

Lounaaksi kannattaa varata jotain kevyttä, kuten vaikkapa keitto. Surevilla omaisilla ei välttämättä ole kovinkaan valtava ruokahalu, mutta jotain tulisi kuitenkin syödä. Lounaan jälkeen nautitaan usein myös kakkukahvit. Ruokailun välissä on myös mahdollisuus yhteislaululle tai puheille.

Posts created 21

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote