Millaisia uskontojen vuoropuhelutilaisuuksia Suomessa on järjestetty?

Uskontojen välinen vuoropuhelu sekä kohtaaminen tunnetaan myös termillä uskontodialogi, johon läheisesti kuuluu myös uskontoteologian käsite. Dialogin tavoitteena on luoda erilaisten uskontojen välille ymmärrystä sekä erilaisia yhteistoimintamuotoja. Usein olisikin hedelmällisempää pyrkiä luomaan ymmärrystä ja siltoja erilaisten uskontojen ja uskovaisten välille kuin keskittyä uskontojen välisiin eroihin ja ristiriitoihin. Parhaimmillaan näin voidaan ratkaista jopa erilaisia konflikteja. Kerromme tässä artikkleissa niistä uskontodialogeista, joita Suomessa on tähän mennessä järjestetty.

Uskonnot rauhan puolesta

Erityisen merkittävää on ollut eri uskontokuntien vetoomus rauhasta. Uskonnot rauhan puolesta -järjestö toimii maailmanlaajuisesti ja on ollut toiminnassa jo 1970 alkaen. Onkin tärkeää, että eri uskontokuntien edustajat vetoavat rinta rinnan rauhan puolesta sen sijaan, että he jakautuisivat “meihin ja teihin” ja loisivat klikkiytyneitä kuppikuntia. Tältäkin osin vastakkainasettelun ajan tulisi jo olla ohi!

Tietämättömyys lisää ennakkoluuloja

Tietämättömyys toisten uskontojen tapoja ja uskomuksia kohtaan saattaa lisätä ennakkoluuloja ja aiheuttaa jakautumista “meihin ja teihin”. Myös leimaaminen ja leimautuminen on suomalaisessa yhteiskunnassa valitettavan yleistä ja sen seuraukset voivat olla yllättävän voimakkaita. Tietyt uskonnot edustajineen leimataan valitettavan helposti tietynlaisiksi, mikä lisää rasismia ja ennakkoluuloja. On aika luonnollista pelätä sellaista mitä ei tunne, minkä vuoksi onkin erittäin tärkeää huolehtia uskontojen välisestä dialogista ja korostaa sitä yhteistä ydintä, joka niistä jokaisesta löytyy erojen ja ristiriitojen korostamisen sijaan. Pelko saa meidät usein käyttäytymään epäluuloisesti, joten tietämättömyys saa helposti aikaan negatiivisen ja tuhoisan kierteen.

Tästä syystä tietoa onkin pyritty lisäämään ja kanssakäymistä eri uskontojen edustajien välillä on pyritty lisäämään. Muslimeiden elämään on päässyt kurkistamaan esimerkiksi Muslimielämää-televisiosarjan myötä, ja yhteisiä tapaamisia on järjestetty muun muassa Helsingin moskeijoilla. Tiedon lisääminen voikin auttaa merkittävällä tavalla vähentämään ennakkoluuloja sekä niistä johtuvaa rasismia ja syrjintää. Positiiviset, omakohtaiset kokemukset voivat auttaa katkaisemaan negatiivisten ajatusten kierteen ja tuoda elämään aivan uudenlaista sisältöäkin.

Posts created 16

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote