Uskontodialogissa kohdataan ihmisiä

Pohjimmiltaan uskontodialogissa on kyse ihmisten kohtaamisesta. Eräs dialogin ydin onkin ihmisen ihmisyyden merkityksen ymmärtäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedostamme jokaisen meistä olevan ennen kaikkea inhimillinen ihminen uskonnosta riippumatta.

Uskonnollisessa kokemisessa korostuu inhimillisyys

Kohdattaessa erilaisia ihmisiä ja käytäessä uskonnollista dialogia on tärkeää tiedostaa, että uskonnollisuus on ennen kaikkea inhimillinen kokemus, joka on meille kaikille yhteinen piirre. Dialogin rakentaminen inhimillisyydelle on kaiken a ja o.

Millaisia asioita voidaan saavuttaa uskonnollisen dialogin kautta?

Uskontodialogi voi auttaa lisäämään eri uskontojen ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Parhaimmillaan onnistunut uskontojen välinen dialogi voi auttaa vähentämään ja jopa estämään radikalisoitumista. Myös tällä voi olla kauaskantoisia positiivisia seurauksia. Dialogin kautta on mahdollista myös vahvistaa meille kaikille niin kovin tärkeää yhteiskuntarauhaa. Parhaimmillaan eri uskontokuntien edustajat ovat yhdessä nousseet vaatimaan rauhaa.

Dialogi voi edistää positiivista yhdessäoloa ja sen kautta voidaan ajaa yhteisiä asioita, jotka hyödyttävät kaikkia. Yhteistyössä on voimaa ja tämä näkyy myös uskonnollisessa dialogissa. Yhteistyöllä voidaan saada asioita aikaan aivan erilailla kuin jokaisen yrittäessä yksin omissa kuppikunnissaan. Tärkeää on myös se, että eri uskontoihin kuuluvat ihmiset voisivat viettää rauhallista rinnakkaiseloa. Tämä on tärkeää niin arjen sujumisen kuin väkivallan torjunnankin vuoksi. Onnistuneen dialogin merkitystä ei pidäkään aliarvioida.

Posts created 16

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote