Yhteisiä profeettoja

Monelle uskontoja tuntemattomalle saattaa tulla yllätyksenä, että suurissa maailmanuskonnoissa, islamissa, juutalaisuudessa ja kristinuskossa, uskotaa

Miten monoteismi näkyy?

Monoteismi tarkoittaa uskoa yhteen Jumalaan. Islamia, kristinuskoa ja juutalaisuutta pidetään monoteistisina uskontoina. Kerromme tässä artikkelissa,

Erilaiset jumalakäsitykset

Tutkittaessa erilaisia uskontoja voidaan niissä nähdä monia yhdistäviä piirteitä, erityisesti jos puhutaan suurista maailmanuskonnoista. Tästä huolima

Suomenuskon ydin

Millaisiin asioihin Suomessa sitten uskottiin ennen kristinuskon saapumista maahamme? Kerromme tässä artikkelissa lisää suomenuskosta sekä itämerensuo

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote