Yhteisiä profeettoja

Monelle uskontoja tuntemattomalle saattaa tulla yllätyksenä, että suurissa maailmanuskonnoissa, islamissa, juutalaisuudessa ja kristinuskossa, uskotaan moniin samoihin profeettoihin, joita kunnioitetaan ja pidetään suuressa arvossa. Jeesus on profeetoista se, joka jakanee eniten mielipiteitä.

Kaikki alkoi Adamista

Sekä muslimit, juutalaiset että kristityt tuntevat tarinan Adamista, ensimmäisestä ihmisestä, vaikkakin tarinat esimerkiksi syntiinlankeemuksesta vaihtelevat hieman. Juuri Adamin tarina osoittaa, että näiden uskontojen ydin on sama.

Joosefin tarina

Myös Joosefin tarina on tuttu kaikkien maailman suurten uskontojen keskuudessa. Tarina esiintyy sekä Vanhassa Testamentissa (juutalaisilla Toora) että Koraanissa. Sekä Raamatussa että Koraanissa Joosef nähdään merkittävänä henkilönä.

Jeesus nähdään islamissa profeettana, kristinuskossa Jumalan poikana

Jeesusta kutsutaan islamissa Iisaksi. Islamin mukaan hän oli profeetta, mutta nykykristityt pitävät häntä Jumalan poikana. Islamin mukaan Allahilla ei ole poikaa eli tässä kohtaa uskontojen näkemykset eroavat toisistaan.

Monet muutkin profeetat ovat tuttuja kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa

Edellä esitetyt esimerkit ovat vain pieni osa kaikista niistä profeetoista, jotka ovat tuttuja kaikkien suurien maailmanuskontojen keskuudessa. Esimerkiksi Mooses (tai Muusa arabiaksi), on tuttu niin Raamatusta, Koraanista kuin Toorastakin. Viidestä Mooseksen kirjasta eli Toorasta löytyvät juutalaisten lait. Sama koskee monia muita profeettoja, joiden tarinoita suomalaisissakin kouluissa opetetaan lapsille jo alakoulussa. Monelle suomalaiselle saattaakin tulla yllätyksenä, että muslimitkin tuntevat tarinan Adamista ja Joosefista.

Posts created 17

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote