Erilaiset jumalakäsitykset

Tutkittaessa erilaisia uskontoja voidaan niissä nähdä monia yhdistäviä piirteitä, erityisesti jos puhutaan suurista maailmanuskonnoista. Tästä huolimatta uskontojen jumalakäsityksistä löytyy yllättävän suuria eroja, joista kerromme lisää tässä artikkelissa. Osa uskonnoista on selkeän monoteismisia eli yksijumalaisia, mutta myös muunlaisia uskontoja ja uskomuksia löytyy runsaasti.

Mitä tarkoittaa teismi?

Teismi tarkoittaa persoonalliseen Jumalaan uskomista, ja sen alalajeihin kuuluvat esimerkiksi monoteismi ja polyteismi. Esittelemme seuraavaksi teismin erilaisia alalajeja monoteismista polyteismiin, panteismiin, monismiin ja ateismiin asti.

Mitä tarkoittaa monoteismi?

Monoteismi tarkoittaa yksijumalaisuutta. Islam on erittäin voimakkaasti yksijumalainen eli monoteistinen uskonto, ja usko yhteen Jumalaan on oikeastaan koko uskonnon eräs pilareista ja sen ydin. Myös juutalaisuus ja kristinusko määritellään monoteistisiksi uskonnoiksi, mutta kristinuskon kohdalla osa on esittänyt kysymyksen, onko se sitä aidosti, sillä kristinuskon mukaan on olemassa isä, poika ja pyhä henki.

Mitä tarkoittaa polyteismi?

Polyteismi tarkoittaa monijumalaisuutta. Hindulaisuus on tyypillinen polyteistinen eli monijumalainen uskonto. Hindulaisuuden jumalakäsitystä voidaan pitää moniulotteisena, ja hindut palvovat jumaltensa lisäksi myös erilaisia esineitä, eläimiä sekä kasveja. Hindulaisuudessa brahmania pidetään maailmansieluna, joka on läsnä kaikkialla ja joka on yliaistillinen. Brahmania pidetään hindulaisuuden piirissä äärettömänä ja absoluuttisena.

Mitä tarkoittaa panteismi?

Panteismi viittaa jumaluuden olemiseen kaikkialla ja kaikessa. Panteisti siis uskoo jumaluuden olevan kaikkialla. Panteismiin uskovat panteistit ajattelevat, että luonto on jumala. Panteisti pitää arvossa luonnonlakeja. Esimerkiksi monen lapsen suosikkielokuvassa Leijonakuningas käsitellään panteismiin liittyviä teemoja. Leijonakuningas-elokuvassa puhutaan esimerkiksi luonnollisuuden tärkeydestä sekä elämän kiertokulusta.

Tarinaa viedään eteenpäin elokuvan moniulotteisten hahmojen, kuten Simban, kautta ja sen viesti välittyy katsojille melkein kuin huomaamatta.

Animismi, luonnonuskonnot, mystiikka sekä panenteismi ovat panteismiin läheisesti liittyviä teemoja. Luonnonuskonnoissa palvotaan luontoa ja ihminenkin nähdään elämän kiertokulun osana. Ihmistä ei siis pidetä luonnonuskontojen keskuudessa erillisenä osana luonnosta eikä ihmistä pidetä luontoa ylempi- tai alempiarvoisena. Esimerkiksi wicca on luonnonuskonto. Animistiset luonnonuskovaiset pitävät kaikkia olentoja sielullisina. Suomessakin toimii luonnonuskovaisten yhdistys, Lehto – Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry.

Mitä tarkoittaa monismi?

Monismin mukaan persoonaton voima hallitsee maailmankaikkeutta. Esimerkiksi idealismi ja materialismi ovat monismin tyypillisiä muotoja. Toisinaan myös hindulaisuus luokitellaan kuuluvaksi monistisiin uskontoihin.

Mitä tarkoittaa teismin vastakohta ateismi?

Ateismi kieltää jumalan olemassaolon, eikä sitä yleensä pidetäkään varsinaisena uskontona. Osa ateisteista vastustaa uskontoja sekä niiden vaikutuksia yhteiskunnassa. Ateismi on siis teismin eli jumalauskon vastakohta. Osa saattaa sekoittaa ateistin agnostikkoon, vaikkakaan agnostikko ei välttämättä ole ateisti. Eniten ateisteja esiintyy Australiassa, Länsi-Euroopassa, Uudessa-Seelannissa, Itä-Euroopassa sekä Kanadassa. Noin 2,5% maapallon väestöstä kutsuu itseään ateistiksi, mutta joidenkin tutkimusten mukaan ateistien määrä olisi jopa 13%.

Posts created 17

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote