Miten monoteismi näkyy?

Monoteismi tarkoittaa uskoa yhteen Jumalaan. Islamia, kristinuskoa ja juutalaisuutta pidetään monoteistisina uskontoina. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka monoteismi näkyy näissä suurissa maailmanuskonnoissa.

Islamin monoteismi on ehdotonta

Islamissa monoteismi on luonteeltaan ehdotonta. Jo uskontunnustuksessa muslimi todistaa, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Muhammedia pidetään Allahin lähettiläänä, mutta ei hänen poikanaan tai jumalana. Vertaisten asettaminen yhden jumalan rinnalle on islamin mukaan ehdottomasti kiellettyä ja sitä pidetään erittäin suurena syntinä.

Juutalaisten jumalkäsitys

Juutalaisten jumalaa kutsutaan Jahveksi, ja myös juutalaisuus pitää yksijumalisuutta ehdottomana, sillä 5. Mooseksen kirjassa (6:4) Jumalan sanotaan olevan yksi. Tämän lisäksi hänen sanotaan olevan rajaton sekä jakamaton. Sekä juutalaisuus että islam kieltävät Jumalan kuvan tekemisen. Molemmat uskonnot myös hylkäävät kolminaisuusopin, joka on tuttu kristinuskosta.

Juutalaisten mukaan on tärkeää rukoilla ainoastaan Jahvea, joka on maailman luoja. Samoin kuin islam, myös juutalaisuus pitää jumalaansa Jahvea kaikkitietävänä, hyväntahtoisena sekä kaikkivoipana.

Kumoaako kristinuskon kolminaisuusoppi monoteismin?

Myös kristinuskoa pidetään yleisesti monoteistisena uskontona. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei se ole niin selkeästi monoteistinen uskonto kuin islam ja juutalaisuus, sillä kristityt uskovat kolminaisuusoppiin, jonka mukaan Jumala olisi samaan aikaan sekä isä, poika että pyhä henki. Islamin ja juutalaisuuden mukaan Jumalalla ei ole poikaa eikä näissä uskonnoissa hyväksytä kolminaisuusoppia lainkaan.

Posts created 16

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote