Erilaiset jumalakäsitykset

Tutkittaessa erilaisia uskontoja voidaan niissä nähdä monia yhdistäviä piirteitä, erityisesti jos puhutaan suurista maailmanuskonnoista. Tästä huolima

Mitä tarkoittaa sahada?

Sahadalla viitataan muslimeiden uskontunnustukseen, mutta mitä tällä tunnustuksella tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään? Jatka tämän artikkelin lu

Suomenuskon ydin

Millaisiin asioihin Suomessa sitten uskottiin ennen kristinuskon saapumista maahamme? Kerromme tässä artikkelissa lisää suomenuskosta sekä itämerensuo

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote